استخدام سرپرست تولید مسلط به نقشه کشی در تهران


استخدام سرپرست تولید مسلط به نقشه کشی در تهران
  به سرپرست تولید مسلط به نقشه کشی آشنا به ساخت چرخ دنده با مدرک مهندسی مکانیک در تهران نیازمندیم. ارسال رزومه به : sangindandeh@yahoo.com (شهرک صنعتی چهاردانگه)

استخدام سرپرست تولید مسلط به نقشه کشی در تهران

  به سرپرست تولید مسلط به نقشه کشی آشنا به ساخت چرخ دنده با مدرک مهندسی مکانیک در تهران نیازمندیم. ارسال رزومه به : sangindandeh@yahoo.com (شهرک صنعتی چهاردانگه)
استخدام سرپرست تولید مسلط به نقشه کشی در تهران