استخدام ساختمان پزشکان نبرد جنوبی


  ساختمان پزشکان نبرد جنوبی در تهران جهت تکمیل کادر خود متخصص زنان و زایمان، کارشناس مامایی و تغذیه استخدام می نماید. تلفن: ۳۳۷۰۰۴۸۳- ۰۹۱۲۲۳۴۱۵۳۱