استخدام درشرکت تک سازان پارامیس تهران


استخدام درشرکت تک سازان پارامیس تهران
  شرکت تک سازان پارامیس در تهران نماینده انحصاری  توزیع محصولات تک ماکارون  جهت تکمیل کادر پرسنل خود در شعبه شهریار افراد زیر را با حقوق مکفی استخدام مینماید. ۱- انبار دار ۲ مامور پخش ۳- راننده  ایسوزو ۴- کارمند حسابداری ۵- کارگر انبار ۶- کامیونت اجاره ای ۷- صندوقدار ۸- اپراتور کامپیوتر شماره تماس:۴۰-۶۵۲۳۰۵۳۹

استخدام درشرکت تک سازان پارامیس تهران

  شرکت تک سازان پارامیس در تهران نماینده انحصاری  توزیع محصولات تک ماکارون  جهت تکمیل کادر پرسنل خود در شعبه شهریار افراد زیر را با حقوق مکفی استخدام مینماید. ۱- انبار دار ۲ مامور پخش ۳- راننده  ایسوزو ۴- کارمند حسابداری ۵- کارگر انبار ۶- کامیونت اجاره ای ۷- صندوقدار ۸- اپراتور کامپیوتر شماره تماس:۴۰-۶۵۲۳۰۵۳۹
استخدام درشرکت تک سازان پارامیس تهران

استخدام جدید