استخدام خبرنگار | یکشنبه ۲۲ فروردین ۹۵


استخدام خبرنگار | یکشنبه ۲۲ فروردین ۹۵
آگهی استخدام خبرنگار در تهران به تعدادی خبرنگار , و کارمند آشنا به تایپ , واینترنت , جهت کار در یک موسسه , فرهنگی خبری نیازمندیم , با حقوق و مزایای مناسب ۴۴۱۷۶۴۵۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ خبرنگار و کاربر مسلط به , بارگذاری خبر در سایت خبری , در۲شیفت ۱۸تا۲۴ و ۲۴تا۶ ۲۶۴۲۴۷۵۸ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ یک نفر منشی خانم […]

استخدام خبرنگار | یکشنبه ۲۲ فروردین ۹۵

آگهی استخدام خبرنگار در تهران به تعدادی خبرنگار , و کارمند آشنا به تایپ , واینترنت , جهت کار در یک موسسه , فرهنگی خبری نیازمندیم , با حقوق و مزایای مناسب ۴۴۱۷۶۴۵۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ خبرنگار و کاربر مسلط به , بارگذاری خبر در سایت خبری , در۲شیفت ۱۸تا۲۴ و ۲۴تا۶ ۲۶۴۲۴۷۵۸ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ یک نفر منشی خانم […]
استخدام خبرنگار | یکشنبه ۲۲ فروردین ۹۵

استخدامی