استخدام جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت


استخدام جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت
جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت جهت تکمیل نیروی انسانی در واحد مهندسی صنایع در کارگاههای تولید خود از متقاضیان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. تخصص مورد نیاز مدرک مسلط به برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزارهای مربوطه (EXCEL, MSP) لیسانس صنایع یافوق لیسانس گرایش های صنایع فارغ التحصیلان دانشگاههای […]

استخدام جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت جهت تکمیل نیروی انسانی در واحد مهندسی صنایع در کارگاههای تولید خود از متقاضیان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. تخصص مورد نیاز مدرک مسلط به برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزارهای مربوطه (EXCEL, MSP) لیسانس صنایع یافوق لیسانس گرایش های صنایع فارغ التحصیلان دانشگاههای […]
استخدام جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت