استخدام تعدادی برنامه نویس آشنا به Delphi,SQL


  شرکت معتبر نرم افزاری در تهران به تعدادی برنامه نویس تمام وقت مسلط و آشنا به Delphi,SQL با شرایط عالی نیازمند است. ایمیل: phrm2016@gmil.com تلفن: ۴۴۹۶۶۶۰۱
استخدامی