استخدام تایپیست حرفه‌ای حضوری در انتشارات مشاوران آموزش


استخدام تایپیست حرفه‌ای حضوری در انتشارات مشاوران آموزش
استخدام انتشارات مشاوران آموزش انتشارات مشاوران آموزش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز تایپیست حرفه‌ای به صورت حضوری قابلیت تایپ سریع ریاضی، عربی و زبان انگلیسی از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. […]

استخدام تایپیست حرفه‌ای حضوری در انتشارات مشاوران آموزش

استخدام انتشارات مشاوران آموزش انتشارات مشاوران آموزش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز تایپیست حرفه‌ای به صورت حضوری قابلیت تایپ سریع ریاضی، عربی و زبان انگلیسی از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. […]
استخدام تایپیست حرفه‌ای حضوری در انتشارات مشاوران آموزش