استخدام آشپز ، صندوقدار و سالن دار در یک رستوران


  یک رستوران در یزد به یک آشپز ماهر ، یک صندوقدار و چهار نفر سالن دار نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۹۰۹۰۵۰۷۰
استخدام جدید