اخبار استخدام کمیته امداد در سال ۹۵ (کلیه اخبار)


اخبار استخدام کمیته امداد در سال ۹۵ (کلیه اخبار)
استخدام کمیته امداد امام خمینی(ره)     ۱۱ آذر ۹۵ – اشتغالزایی برای ۸۸۷نفر در کمیته امداد بهشهر خبرگزاری ایرنا : مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بهشهر گفت: با ایجاد طرح های اشتغال زایی در دولت تدبیر و امید به کمک کمیته امداد در این شهرستان برای ۸۸۷ نفر ایجاد شغل شده است.سید موسی عمادی […]

اخبار استخدام کمیته امداد در سال ۹۵ (کلیه اخبار)

استخدام کمیته امداد امام خمینی(ره)     ۱۱ آذر ۹۵ – اشتغالزایی برای ۸۸۷نفر در کمیته امداد بهشهر خبرگزاری ایرنا : مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بهشهر گفت: با ایجاد طرح های اشتغال زایی در دولت تدبیر و امید به کمک کمیته امداد در این شهرستان برای ۸۸۷ نفر ایجاد شغل شده است.سید موسی عمادی […]
اخبار استخدام کمیته امداد در سال ۹۵ (کلیه اخبار)