اخبار استخدام پرستاران سال ۹۶ (آخرین اخبار)


اخبار استخدام پرستاران سال ۹۶ (آخرین اخبار)
آخرین اخبار استخدام پرستاران در سال ۹۶   خبر ۲۶ آذر ۹۶ – کمبود پرستار در همدان خبرگزاری ایرنا : مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: شمار پرستاران فعال در مراکز درمانی این استان کمتر از استانداردهای پیش بینی شده است. فاطمه شیرانی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: شاخص […]

اخبار استخدام پرستاران سال ۹۶ (آخرین اخبار)

آخرین اخبار استخدام پرستاران در سال ۹۶   خبر ۲۶ آذر ۹۶ – کمبود پرستار در همدان خبرگزاری ایرنا : مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: شمار پرستاران فعال در مراکز درمانی این استان کمتر از استانداردهای پیش بینی شده است. فاطمه شیرانی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: شاخص […]
اخبار استخدام پرستاران سال ۹۶ (آخرین اخبار)