اخبار استخدام معلولین (کلیه اخبار)


اخبار استخدام معلولین (کلیه اخبار)
اخبار استخدام معلولین  ایجاد اشتغال برای ۵۰۰ مددجوی معلول بهزیستی استان فارس مدیر کل بهزیستی استان فارس گفت: از محل مشارکت های مردمی در ۶ ماه نخست امسال پنج میلیارد ریال جمع آوری شد که با استفاده از آن برای ۵۰۰ نفر از مددجویان معلول زیر پوشش این نهاد ایجاد اشتغال شد. مرتضی موسوی، در […]

اخبار استخدام معلولین (کلیه اخبار)

اخبار استخدام معلولین  ایجاد اشتغال برای ۵۰۰ مددجوی معلول بهزیستی استان فارس مدیر کل بهزیستی استان فارس گفت: از محل مشارکت های مردمی در ۶ ماه نخست امسال پنج میلیارد ریال جمع آوری شد که با استفاده از آن برای ۵۰۰ نفر از مددجویان معلول زیر پوشش این نهاد ایجاد اشتغال شد. مرتضی موسوی، در […]
اخبار استخدام معلولین (کلیه اخبار)