آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای بورسیه دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز دوره دکتری


دکتر میرزاده در اولین همایش تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر عنوان کرد:
آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای بورسیه دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز دوره دکتری/جمهوری اسلامی رزق و روزی شهدای زنده انقلاب است که مانند صدقه جاریه روز به روز قدرتمندتر می شود
دکتر میرزاده در اولین همایش تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز دوره دکترا از آنها دعوت کرد تا به مجموعه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بپیوندند.

free download movie

صبحانه