آغاز ثبت‌نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی


آغاز ثبت‌نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

آغاز ثبت‌نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
ثبت‌نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز (شنبه) آغاز می‌شود و نتایج آن اوایل بهمن ماه اعلام خواهد شد.

آغاز ثبت‌نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

آغاز ثبت‌نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
ثبت‌نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز (شنبه) آغاز می‌شود و نتایج آن اوایل بهمن ماه اعلام خواهد شد.

آغاز ثبت‌نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی