استخدام مسئول IT در شرکت ساختمانی


  شرکت ساختمانی جهت دفتر مرکزی خود به یک نفر مسئول IT مسلط و با سابقه بصورت نیمه وقت در تهران نیازمند است. فکس: ۸۸۷۷۷۶۰۵ تلفن: ۸۸۶۵۱۸۱۰استخدام جدید