کسب رتبه برتر مرکز EDC واحد مشهد در جشنواره لقمان حکیم


کسب رتبه برتر مرکز EDC واحد مشهد در جشنواره لقمان حکیم کسب رتبه برتر مرکز EDC واحد مشهد در جشنواره لقمان حکیم مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه برتر مراکز توسعه آموزش در سومین جشنواره لقمان حکیم شد. کسب رتبه برتر مرکز EDC واحد مشهد در جشنواره Read More