گزارش تصويري-افتتاح نمايشواره “رد پا” به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به همت كانون مهدويت


گزارش تصويري-افتتاح نمايشواره “رد پا” به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به همت كانون مهدويت گزارش تصويري-افتتاح نمايشواره “رد پا” به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به همت كانون مهدويت گزارش تصويري-افتتاح نمايشواره “رد پا” به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به همت كانون مهدويت