تخفیف 25 درصدی هزینه سرویس مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه برای اساتید و کارکنان محترم


تخفیف 25 درصدی هزینه سرویس مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه برای اساتید و کارکنان محترم در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مصوب شد:تخفیف 25 درصدی  هزینه سرویس مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه برای اساتید و کارکناندر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مصوب شد؛  جهت رفاه حال اساتید و کارکنان محترمی که مجالس و Read More