سخنرانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – مرکز فریمان درهمایش 2015INTELEC


 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  مشهد – مرکز فریمان درهمایش2015INTELEC   کشور ژاپن سخنرانی کرد .به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : محمد علیشاهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – مرکز فریمان در حاشیه همایش INTELEC 2015  کشور ژاپن با موضوع « شبکه های ارتباطی در شبکه هوشمند»  به ارائه سخنرانی Read More