15 و 16 اسفندماه؛ برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن کریم در واحد مشهد


15 و 16 اسفندماه؛ برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن کریم در واحد مشهد 15 و 16  اسفندماه بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن کریم در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی  Read More