ارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به 126 جهان در پایگاه ESI


ارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به 126 جهان در پایگاه ESI دکتر فرهاد رهبر خبر دادارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به 126 جهان در پایگاه ESIدکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از ارتقای رتبه این دانشگاه به جایگاه 126 جهانی، در آخرین به‌روزرسانی پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز خبر داد. ارتقای رتبه Read More