صدور مجوز استخدام ۱۷ هزار نفر در وزارت بهداشت طی سال ۹۷


صدور مجوز استخدام ۱۷ هزار نفر در وزارت بهداشت طی سال ۹۷خبر ۳۰ دی ۹۶: صدور مجوز استخدام ۱۷ هزار نفر در وزارت بهداشت طی سال ۹۷  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از عدم تخصیص اعتبار در لایحه بودجه ۹۷ برای جذب نیروی مورد نیاز حوزه سلامت به عنوان اشکال جدی این لایحه یاد Read More