استخدام ۸ ردیف شغلی در رستوران ملل


  رستوران ملل در گیلان جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید: صندوقدار سالندار سرآشپز فرنگی، محلی، ایرانی کمک آشپز نیروی خدماتی ظرفشور پارکبان کافی من تلفن: ۰۹۱۱۸۲۹۹۰۰۵ &ndsh; ۰۹۱۱۸۲۹۹۰۰۶استخدام جدید