آگهی استخدام ۷ ردیف شغلی در استان یزد


آگهی استخدام ۷ ردیف شغلی در استان یزدبه رده های شغلی زیر در یزد نیازمندیم : ردیف پست سازمانی جنسیت شرایط ۱ کارشناس فروش اقا / خانم مجرب با روابط عمومی یالا ۲ پشتیبان نرم افزار آقا رشته حسابداری و کامپیوتر ۳ برنامه نویس اقا / خانم رشته کامپیوتر بایک سال سابقه کار ۴ حسابدار Read More