وزیر بهداشت: نیازمند به ۷۰ هزار نیرو در بخش های مختلف


وزیر بهداشت: نیازمند به ۷۰ هزار نیرو در بخش های مختلفوزیر بهداشت گفت: تنها اگر بخواهیم استانداردهای کشورهای همجوار خود را رعایت کنیم، حداقل به ۷۰ هزار نیرو در اورژانس بیمارستانی، اورژانس پیش بیمارستانی و در بخش های مختلف نیازمندیم. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه افتتاح اورژانس مرکز آموزشی درمانی امین در گفت و گو Read More