استخدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (اطلاعیه شماره ۶)


استخدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (اطلاعیه شماره ۶)استخدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   اطلاعیه شماره ۶ پروژه جذب دانشجویان بورسیه کشتیرانی ج.ا.ا (اسامی دعوت شدگان مرحله دوم و مدارک مورد نیاز) اسامی دعوت شدگان مرحله دوم و مدارک مورد نیاز ضمن تبریک به شما داوطلبین عزیز بدینوسیله از تعداد ۱۸۳ نفر قبول شدگان مرحله اول Read More