استخدام ۴ ردیف شغلی در گروه صنعتی گلرنگ در تهران


استخدام ۴ ردیف شغلی در گروه صنعتی گلرنگ در تهراناستخدام توسعه تجارت الکترونیک کوروش( اُ کالا)-گلرنگ گروه صنعتی گلرنگ( شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش – اُ کالا) در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در۴ ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز شرح وظایف کارشناس فروش Read More

استخدام ۴ ردیف شغلی در گروه صنعتی لینا در قم


استخدام ۴ ردیف شغلی در گروه صنعتی لینا در قمگروه صنعتی لینا در راستای تکمیل کادر خود در قم از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت ۱ حسابدار (دارای مدرک کارشناسی حسابداری) آقا/خانم ۲ مهندس بهداشت حرفه ای آقا ۳ مهندس صنایع آقا ۴ کارشناس Read More

استخدام حداقل 4 میلیون در ماه


استخدام حداقل 4 میلیون در ماهاستخدام دهوند استخدام حداقل 4 میلیون در ماه استخدام دهونداستخدام حداقل 4 میلیون در ماه سیستم اطلاع رسانی