استخدام ۳ رده شغلی در فروشگاه موادغذایی


فروشگاه مواد غذایی با ۲ شعبه در زنجان به افراد ذیل نیازمند است : * ۴ نفر صندوقدار خانم دارای فوق دیپلم * ۴ نفر آقا و ۳ نفر خانم جهت چیدمان دارای فوق دیپلم * ۳ نفر میوه فروش آقا * غرفه میوه فروشی یک شعبه این فروشگاه واگذار می گردد شهرک کارمندان ، Read More