استخدام ۳ ردیف شغلی در مجموعه غذایی لمکده


استخدام ۳ ردیف شغلی در مجموعه غذایی لمکده  مجموعه غذایی لمکده به نیرو های زیر در شیراز نیازمندیم: سالن دار جهت پذیرایی با سابقه کار ۴ نفر آقا ظرف شوی ۱ نفر آقا نیرو جهت نگهبان درب ورودی با سابقه کار – ۱نفر آدرس: بلوار صنایع – روبروی پمپ بنزین دیرین – مجموعه غذایی لمکده Read More