استخدام ۱۱ ردیف شغلی در انتشارات جنگل در تهران


استخدام ۱۱ ردیف شغلی در انتشارات جنگل در تهرانانتشارات جنگل جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ کارشناس بازاریابی و فروش جهت تجزیه و تحلیل توسعه بازارهای خارجی ۲ کارشناس ارشد بازاریابی و فروش جهت تجزیه و تحلیل توسعه Read More