استخدام فروشنده خانم جهت فروشندگی شیرینی در یزد


استخدام فروشنده خانم جهت فروشندگی شیرینی در یزدبه یک فروشنده خانم جهت فروشندگی شیرینی در یزد، محدوده خیابان امام (شیفت عصر) نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۳۱۵۷۸۹۶۵ استخدام فروشنده خانم جهت فروشندگی شیرینی در یزد به یک فروشنده خانم جهت فروشندگی شیرینی در یزد، محدوده خیابان امام Read More

استخدام نماینده علمی،فروش و بازاریاب جهت یک شرکت معتبر در یزد


استخدام نماینده علمی،فروش و بازاریاب جهت یک شرکت معتبر در یزدایران استخدام استخدام نماینده علمی،فروش و بازاریاب جهت یک شرکت معتبر در یزد ایران استخداماستخدام نماینده علمی،فروش و بازاریاب جهت یک شرکت معتبر در یزد