گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان با حضور رياست محترم دانشگاه و دکتر توکلی به همت بسیج اساتید واحد مشهد


گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان با حضور رياست محترم دانشگاه و دکتر توکلی به همت بسیج اساتید واحد مشهد گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان با حضور رياست محترم دانشگاه و دکتر توکلی به همت بسیج اساتید واحد مشهد گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج Read More

گزارش تصویری2-آغاز مراسم هاي دهه فجر دانشگاه آزادمشهد با حضور دكتر پورعباس معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد ، رياست و مسئولين محترم واحد مشهد


گزارش تصویری2-آغاز مراسم هاي دهه فجر دانشگاه آزادمشهد با حضور دكتر پورعباس معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد ، رياست و مسئولين محترم واحد مشهد گزارش تصویری2-آغاز مراسم هاي دهه فجر دانشگاه آزادمشهد با حضور دكتر پورعباس معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد ، رياست و مسئولين محترم واحد مشهد گزارش Read More

گزارش تصویری-بازدید هیات عراقی از تجهیزات و امکانات دانشکده پزشکی واحد مشهد


گزارش تصویری-بازدید هیات عراقی از تجهیزات و امکانات دانشکده پزشکی واحد مشهد گزارش تصویری-بازدید هیات عراقی از تجهیزات و امکانات دانشکده پزشکی واحد مشهد گزارش تصویری-بازدید هیات عراقی از تجهیزات و امکانات دانشکده پزشکی واحد مشهد

گزارش تصويري-ديدار رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان با رياست واحد كابل


گزارش تصويري-ديدار رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان با رياست واحد كابل گزارش تصويري-ديدار رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان با رياست واحد كابل گزارش تصويري-ديدار رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان با رياست واحد كابل

گزارش تصویری-پایان مسابقات هندبال قهرمانی واحدهای استان خراسان رضوی با قهرمانی واحد مشهد


گزارش تصویری-پایان مسابقات هندبال قهرمانی واحدهای استان خراسان رضوی با قهرمانی واحد مشهد گزارش تصویری-پایان مسابقات هندبال قهرمانی واحدهای استان خراسان رضوی با قهرمانی واحد مشهد گزارش تصویری-پایان مسابقات هندبال قهرمانی واحدهای استان خراسان رضوی با قهرمانی واحد مشهد

گزارش تصویری- سی و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای استان خراسان رضوی در واحد بردسکن


گزارش تصویری- سی و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای استان خراسان رضوی در واحد بردسکن گزارش تصویری- سی و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای استان خراسان رضوی در واحد بردسکن گزارش تصویری- سی و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای استان خراسان رضوی در واحد بردسکن

گزارش تصويري2-برگزاری جلسه هیات عالی نظارت منطقه ۴ با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و بازدید از واحد مشهد


گزارش تصويري2-برگزاری جلسه هیات عالی نظارت منطقه ۴ با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و بازدید از واحد مشهد گزارش تصويري2-برگزاری جلسه هیات عالی نظارت منطقه ۴ با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و بازدید از واحد مشهد گزارش تصويري2-برگزاری جلسه هیات عالی نظارت منطقه ۴ با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی Read More

گزارش تصويري-جشن بزرگ میلاد پیامبراکرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) توسط دفتر فرهنگ اسلامی وبسیج دانشجویی در دانشکده علوم پایه واحد


گزارش تصويري-جشن بزرگ میلاد پیامبراکرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) توسط دفتر فرهنگ اسلامی وبسیج دانشجویی در دانشکده علوم پایه واحد گزارش تصويري-جشن بزرگ میلاد پیامبراکرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) توسط دفتر فرهنگ اسلامی وبسیج دانشجویی در دانشکده علوم پایه واحد گزارش تصويري-جشن بزرگ میلاد پیامبراکرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) Read More

گزارش تصویری-جلسه ستاد گرامیداشت هفته پژوهش وفناوری به میزبانی واحد مشهد


گزارش تصویری-جلسه ستاد گرامیداشت هفته پژوهش وفناوری به میزبانی واحد مشهد گزارش تصویری-جلسه ستاد گرامیداشت هفته پژوهش وفناوری به میزبانی واحد مشهد گزارش تصویری-جلسه ستاد گرامیداشت هفته پژوهش وفناوری به میزبانی واحد مشهد

گزارش تصويري-برگزاري پنجمين نشست شوراي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در واحد گناباد


گزارش تصويري-برگزاري پنجمين نشست شوراي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در واحد گناباد گزارش تصويري-برگزاري پنجمين نشست شوراي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در واحد گناباد گزارش تصويري-برگزاري پنجمين نشست شوراي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در واحد گناباد صبحانه