گزارش تصويري-چهارمین نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی گرو ه های دانشکده فنی و مهندسی با معاون پژوهش و فناروی ، پیرامون سیاست های پژوهشی و بررسی و تسهیل روش های درامدزایی غیر شهریه ای، طرح های برون دانشگاهی و…بررسی روان سازی تعاملات دانشکده با معاونت پژوهش


گزارش تصويري-چهارمین نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی گرو ه های دانشکده فنی و مهندسی با معاون پژوهش و فناروی ، پیرامون سیاست های پژوهشی و بررسی و تسهیل روش های درامدزایی غیر شهریه ای، طرح های برون دانشگاهی و…بررسی روان سازی تعاملات دانشکده با معاونت پژوهش گزارش تصويري-چهارمین نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی Read More

گزارش تصویری-برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه های اموزشی ویژه کارشناسان و مسئولین آموزش دانشکده ها


گزارش تصویری-برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه های اموزشی ویژه کارشناسان و مسئولین آموزش دانشکده ها گزارش تصویری-برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه های اموزشی ویژه کارشناسان و مسئولین آموزش دانشکده ها گزارش تصویری-برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه های اموزشی ویژه کارشناسان و مسئولین آموزش دانشکده ها

گزارش تصويري-ديدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد


گزارش تصويري-ديدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد گزارش تصويري-ديدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد گزارش تصويري-ديدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد

گزارش تصویری-بازدید هیاتی متشکل از روسا و اساتید دانشگاه های کشور افغانستان از امکانات دانشکده مهندسی و مجتمع علوم انسانی


گزارش تصویری-بازدید هیاتی متشکل از روسا و اساتید دانشگاه های کشور افغانستان از امکانات دانشکده مهندسی و مجتمع علوم انسانی گزارش تصویری-بازدید هیاتی متشکل از روسا و اساتید دانشگاه های کشور افغانستان از امکانات دانشکده مهندسی و مجتمع علوم انسانی گزارش تصویری-بازدید هیاتی متشکل از روسا و اساتید دانشگاه های کشور افغانستان از امکانات دانشکده Read More

گزارش تصويري-برگزاري مناظره دانشجویی حجت الاسلام رسایی – دکتر صادق زیباکلام به همت بسيج دانشجويي در محل آمفی تئاتر دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی


گزارش تصويري-برگزاري مناظره دانشجویی حجت الاسلام رسایی – دکتر صادق زیباکلام به همت بسيج دانشجويي در محل آمفی تئاتر دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی گزارش تصويري-برگزاري مناظره دانشجویی حجت الاسلام رسایی – دکتر صادق زیباکلام به همت بسيج دانشجويي در محل آمفی تئاتر دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی گزارش Read More