گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان با حضور رياست محترم دانشگاه و دکتر توکلی به همت بسیج اساتید واحد مشهد


گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان با حضور رياست محترم دانشگاه و دکتر توکلی به همت بسیج اساتید واحد مشهد گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان با حضور رياست محترم دانشگاه و دکتر توکلی به همت بسیج اساتید واحد مشهد گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج Read More

گزارش تصويري-جلسه آمايش استاني با حضور روساي واحدهاي استان خراسان رضوي


گزارش تصويري-جلسه آمايش استاني با حضور روساي واحدهاي استان خراسان رضوي گزارش تصويري-جلسه آمايش استاني با حضور روساي واحدهاي استان خراسان رضوي گزارش تصويري-جلسه آمايش استاني با حضور روساي واحدهاي استان خراسان رضوي

گزارش تصويري1- جشن بزرگ خدمتگزاري و سازندگي با حضور رياست محترم دانشگاه به مناسبت گراميداست سالروز پيروزي انقلاب


گزارش تصويري1- جشن بزرگ خدمتگزاري و سازندگي با حضور رياست محترم دانشگاه به مناسبت گراميداست سالروز پيروزي انقلاب گزارش تصويري1- جشن بزرگ خدمتگزاري و سازندگي با حضور رياست محترم دانشگاه به مناسبت گراميداست سالروز پيروزي انقلاب گزارش تصويري1- جشن بزرگ خدمتگزاري و سازندگي با حضور رياست محترم دانشگاه به مناسبت گراميداست سالروز پيروزي انقلاب

گزارش تصويري- افتتاح دفتر بسیج دانشجویی شهید حججی خوابگاه خواهران دانشگاه ازاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه ازاد استان و مسول بسیج دانشجویی خراسان رضوی در دهه فجر انقلاب اسلامي


گزارش تصويري- افتتاح دفتر بسیج دانشجویی شهید حججی خوابگاه خواهران دانشگاه ازاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه ازاد استان و مسول بسیج دانشجویی خراسان رضوی در دهه فجر انقلاب اسلامي گزارش تصويري- افتتاح دفتر بسیج دانشجویی شهید حججی خوابگاه خواهران دانشگاه ازاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه ازاد استان و مسول بسیج دانشجویی Read More

گزارش تصویری-برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور دکتر پورعباس معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی


گزارش تصویری-برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور دکتر پورعباس معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی گزارش تصویری-برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور دکتر پورعباس معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی گزارش تصویری-برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور Read More

گزارش تصويري-برگزاری نشست شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با حضور دکتر اقبال شاکری رئیس مرکز امور عمرانی و املاک ومستغلات دانشگاه


گزارش تصويري-برگزاری نشست شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با حضور دکتر اقبال شاکری رئیس مرکز امور عمرانی و املاک ومستغلات دانشگاه گزارش تصويري-برگزاری نشست شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با حضور دکتر اقبال شاکری رئیس مرکز امور عمرانی و املاک ومستغلات دانشگاه گزارش تصويري-برگزاری نشست شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان Read More

گزارش تصويري-برگزاري جلسه شوراي مركزي بسيج اساتيد دانشگاه با حضور رياست دانشگاه آزاد استان و رياست بسيج اساتيد استان


گزارش تصويري-برگزاري جلسه شوراي مركزي بسيج اساتيد دانشگاه با حضور رياست دانشگاه آزاد استان و رياست بسيج اساتيد استان گزارش تصويري-برگزاري جلسه شوراي مركزي بسيج اساتيد دانشگاه با حضور رياست دانشگاه آزاد استان و رياست بسيج اساتيد استان گزارش تصويري-برگزاري جلسه شوراي مركزي بسيج اساتيد دانشگاه با حضور رياست دانشگاه آزاد استان و رياست بسيج Read More

گزارش تصويري-جلسه شوراي پژوهشي استان خراسان رضوي با حضور دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي


گزارش تصويري-جلسه شوراي پژوهشي استان خراسان رضوي با حضور دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي گزارش تصويري-جلسه شوراي پژوهشي استان خراسان رضوي با حضور دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي گزارش تصويري-جلسه شوراي پژوهشي استان خراسان رضوي با حضور دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

گزارش تصويري-افتتاح مركز اموزشي و پژوهشي ورزش و سلامت با حضور دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي


گزارش تصويري-افتتاح مركز اموزشي و پژوهشي ورزش و سلامت با حضور دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي گزارش تصويري-افتتاح مركز اموزشي و پژوهشي ورزش و سلامت با حضور دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي گزارش تصويري-افتتاح مركز اموزشي و پژوهشي ورزش و سلامت با حضور Read More

گزارش تصویری-جلسه نهایی ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وفناوری با حضور دکتر شیخ الاسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی


گزارش تصویری-جلسه نهایی ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وفناوری با حضور دکتر شیخ الاسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی گزارش تصویری-جلسه نهایی ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وفناوری با حضور دکتر شیخ الاسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی گزارش تصویری-جلسه نهایی ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وفناوری با حضور دکتر شیخ الاسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی Read More