استخدام ۴ ردیف شغلی در گروه صنعتی گلرنگ در تهران


استخدام ۴ ردیف شغلی در گروه صنعتی گلرنگ در تهراناستخدام توسعه تجارت الکترونیک کوروش( اُ کالا)-گلرنگ گروه صنعتی گلرنگ( شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش – اُ کالا) در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در۴ ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز شرح وظایف کارشناس فروش Read More

استخدام گروه کالای صنعتی نیک نژاد


استخدام گروه کالای صنعتی نیک نژادایران استخدام استخدام گروه کالای صنعتی نیک نژاد ایران استخداماستخدام گروه کالای صنعتی نیک نژاد

استخدام گروه تولیدی پوشاک پندونه


استخدام گروه تولیدی پوشاک پندونهایران استخدام استخدام گروه تولیدی پوشاک پندونه ایران استخداماستخدام گروه تولیدی پوشاک پندونه