استخدام مدیر کنترل کیفی،کارشناس مکانیک یا متالوژی در تهران


استخدام مدیر کنترل کیفی،کارشناس مکانیک یا متالوژی در تهرانایران استخدام استخدام مدیر کنترل کیفی،کارشناس مکانیک یا متالوژی در تهران ایران استخداماستخدام مدیر کنترل کیفی،کارشناس مکانیک یا متالوژی در تهران

استخدام مدیر کنترل کیفی(رشته مکانیک,صنایع،متالوژی) در تهران


استخدام مدیر کنترل کیفی(رشته مکانیک,صنایع،متالوژی) در تهراناستخدام فیلتر دز فیلتر دز تولید کننده فیلترهوای خودرو جهت تکمیل کادر نظارت کارگاهی و نظارت عالیه خود واقع در تهران، شهرک صنعتی چهاردانگه از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مدیر کنترل کیفی دارنگان حداقل کارشناسی مکانیک • دارنگان حداقل کارشناسی صنایع • دارنگان Read More