استخدام وزارت کشور (استخدام 1600 نیروی جدید)


استخدام وزارت کشور (استخدام 1600 نیروی جدید)ایران استخدام استخدام وزارت کشور (استخدام 1600 نیروی جدید) ایران استخداماستخدام وزارت کشور (استخدام 1600 نیروی جدید)

استخدام سازمان بازرسی کل کشور سال ۹۶ (کارت شرکت در آزمون)


استخدام سازمان بازرسی کل کشور سال ۹۶ (کارت شرکت در آزمون)استخدام سازمان بازرسی کل کشور   خبر ۲۸ آذر ۹۶ – کارت شرکت در آزمون ورودی سازمان بازرسی کل کشور کاربران گرامی بدین وسیله به اطلاع می رسانیم کارت شرکت در آزمون ورودی برای تعیین سطح توان علمی-تخصصی متقاضیان همکاری با سازمان بازرسی کل کشور Read More

گزارش تصویری-بازدید هیاتی متشکل از روسا و اساتید دانشگاه های کشور افغانستان از امکانات دانشکده مهندسی و مجتمع علوم انسانی


گزارش تصویری-بازدید هیاتی متشکل از روسا و اساتید دانشگاه های کشور افغانستان از امکانات دانشکده مهندسی و مجتمع علوم انسانی گزارش تصویری-بازدید هیاتی متشکل از روسا و اساتید دانشگاه های کشور افغانستان از امکانات دانشکده مهندسی و مجتمع علوم انسانی گزارش تصویری-بازدید هیاتی متشکل از روسا و اساتید دانشگاه های کشور افغانستان از امکانات دانشکده Read More

دكتر ميرزاده : امنیت ملی زمینه ساز پیشرفت علمی کشور است


دكتر ميرزاده : امنیت ملی زمینه ساز پیشرفت علمی کشور است دکتر میرزاده در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران مطرح کرد:امنیت ملی زمینه ساز پیشرفت علمی کشور است/گسترش رشته های جدید و کاربردی در دانشگاه / جذب ایرانیان مقیم خارج در واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامیجلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران صبح Read More

دانشگاه آزاد اسلامی مقام نخست تولید علم در کشور را مجددا به خود اختصاص داد


به لحاظ تولید مقالات علمیدانشگاه آزاد اسلامی مقام نخست تولید علم در کشور را مجددا به خود اختصاص دادبر اساس آخرین داده ها در نظام رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز(ESI) ، دانشگاه آزاد اسلامی از نظر میزان تولید علم مقام نخست تولید علم در کشور و در میان دانشگاه های جهان مقام یکصد و هشتاد Read More