استخدام همکار ماهر و نیمه ماهر در کارگاه ریخته گری طلا و نقره


استخدام همکار ماهر و نیمه ماهر در کارگاه ریخته گری طلا و نقرهایران استخدام استخدام همکار ماهر و نیمه ماهر در کارگاه ریخته گری طلا و نقره ایران استخداماستخدام همکار ماهر و نیمه ماهر در کارگاه ریخته گری طلا و نقره

استخدام کارگاه سری دوزی در زنجان


استخدام کارگاه سری دوزی در زنجانایران استخدام-11 دقیقه پیش استخدام کارگاه سری دوزی در زنجان ایران استخدام-11 دقیقه پیشاستخدام کارگاه سری دوزی در زنجان بازی آزاد خبرگذاری خوزستان

استخدام کارگاه تولیدی کفش در زنجان


استخدام کارگاه تولیدی کفش در زنجانبه یک چرخکار خانم و چند همکار خانم جهت کار در کارگاه تولیدی کفشی واقع در زنجان نیازمندیم ۶۶۳۱ ۴۵۸ ۰۹۰۱ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۱/۱/۹۵ معتبر است) استخدام کارگاه تولیدی کفش در زنجان به یک چرخکار خانم و چند همکار خانم جهت کار در کارگاه تولیدی کفشی واقع Read More