استخدام کارمند مسلط به زبان و مکاتبات انگلیسی در یک آژانس هواپیمایی


استخدام کارمند مسلط به زبان و مکاتبات انگلیسی در یک آژانس هواپیماییایران استخدام استخدام کارمند مسلط به زبان و مکاتبات انگلیسی در یک آژانس هواپیمایی ایران استخداماستخدام کارمند مسلط به زبان و مکاتبات انگلیسی در یک آژانس هواپیمایی

استخدام کارمند در آژانس مسافرتی


  آژانس مسافرتی در تهران جهت امور اداری به تعدادی خانم نیازمند است. واقع در قیطریه تلفن : ۲۲۲۳۵۰۰۳ ساعت تماس ۱۰ تا ۵ استخدامی