استخدام همکار جهت کار در چلوکبابی دربار در سیرجان


استخدام همکار جهت کار در چلوکبابی دربار در سیرجانبه دو نفر همکار آقا و خانم جهت کار در چلوکبابی دربار در سیرجان – سه راهی کرمان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۳۸۲۶۷۳۹۹ استخدام همکار جهت کار در چلوکبابی دربار در سیرجان به دو نفر همکار آقا و Read More