زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار


زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهارطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار زمان برگزاری آزمون : روز جمعه مورخ   ۹۶/۰۷/۱۴               ساعت : ۹ صبح حضور داوطلبان یک ساعت قبل از برگزاری آزمون الزامی می باشد به همراه داشتن کارت Read More