ساختارها آماده تجاری‌سازی اختراعات نیست؛ «پژوهانه» به محققان اختصاص یابد


ساختارها آماده تجاری‌سازی اختراعات نیست؛ «پژوهانه» به محققان اختصاص یابد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با آنا:ساختارها آماده تجاری‌سازی اختراعات نیست؛ «پژوهانه» به محققان اختصاص یابدپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی با بیان آماده نبودن ساختارهای تجاری‌سازی اختراعات، خواستار اختصاص «پژوهانه» بیشتر به محققان شد. ساختارها Read More