تغییر محسوس دانشگاه آزاد اسلامی یک سال پس از حکم رهبر معظم انقلاب


تغییر محسوس دانشگاه آزاد اسلامی یک سال پس از حکم رهبر معظم انقلاب تغییر محسوس دانشگاه آزاد اسلامی یک سال پس از حکم رهبر معظم انقلابیک‌ سال پس از حکم رهبر انقلاب اسلامی برای دکتر علی اکبر ولایتی در سمت رئیس هیات‌موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، چهره‌های دانشگاهی از پیشرفت‌های علمی و فرهنگی Read More

استخدام کارمند خانم جهت خدمات پس از فروش در تهران


استخدام کارمند خانم جهت خدمات پس از فروش در تهرانایران استخدام-45 دقیقه پیش استخدام کارمند خانم جهت خدمات پس از فروش در تهران ایران استخدام-45 دقیقه پیشاستخدام کارمند خانم جهت خدمات پس از فروش در تهران بک لینک قوی پرس نیوز

تئاتر دانشجویی در مشهد پس از تهران دارای استقلال و استمرار است


تئاتر دانشجویی در مشهد پس از تهران دارای استقلال و استمرار است دبیر آموزش نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی  سراسر کشور:تئاتر دانشجویی در مشهد پس از تهران دارای استقلال و استمرار استدبیر آموزش نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور گفت: بعد از تئاتر تهران، تئاتر مشهد از استقلال Read More