استخدام مسئول پذیرش در هتل اقاقیای سفید


استخدام مسئول پذیرش در هتل اقاقیای سفیدایران استخدام استخدام مسئول پذیرش در هتل اقاقیای سفید ایران استخداماستخدام مسئول پذیرش در هتل اقاقیای سفید

زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار


زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهارطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار زمان برگزاری آزمون : روز جمعه مورخ   ۹۶/۰۷/۱۴               ساعت : ۹ صبح حضور داوطلبان یک ساعت قبل از برگزاری آزمون الزامی می باشد به همراه داشتن کارت Read More