استخدام مسئول توسعه بازار جهت شرکت پترو تامین فهم در تهران


استخدام مسئول توسعه بازار جهت شرکت پترو تامین فهم در تهرانایران استخدام استخدام مسئول توسعه بازار جهت شرکت پترو تامین فهم در تهران ایران استخداماستخدام مسئول توسعه بازار جهت شرکت پترو تامین فهم در تهران

استخدام گروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویه


استخدام گروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویهگروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویه از ردیف های شغلی مدیر پروژه تعمیراتی ، کارمند اداری ، پشتیبانی ، کارمند خدمات رفاهی ، مکانیک خودرو های سبک و کارمند hse با مدرک معتبر جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط اقدام به استخدام نموده است. عناوین Read More