کتاب «مجموعه مستند آزمون هی شرکت های وزارت نفت» توسط «اسرار دانش» به چاپ رسید.


کتاب «مجموعه مستند آزمون هی شرکت های وزارت نفت» توسط «اسرار دانش» به چاپ رسید.روزآهنگ کتاب «مجموعه مستند آزمون هی شرکت های وزارت نفت» توسط «اسرار دانش» به چاپ رسید. روزآهنگکتاب «مجموعه مستند آزمون هی شرکت های وزارت نفت» توسط «اسرار دانش» به چاپ رسید.

۳۰ درصد از سمت‎های مدیریتی وزارت نفت به بانوان و جوانان اختصاص می‎یابد


۳۰ درصد از سمت‎های مدیریتی وزارت نفت به بانوان و جوانان اختصاص می‎یابدمشاور وزیر نفت در امور بانوان از بخشنامه اخیر رئیس جمهوری به سازمان‌های دولتی در باره تخصیص ۳۰ درصد از سمت‌های مدیریتی وزارت نفت به بانوان و جوانان تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: این امر گام مثبتی در مسیر Read More

منع استخدام در وزارت نفت طی سه سال گذشته


منع استخدام در وزارت نفت طی سه سال گذشتهایران استخدام منع استخدام در وزارت نفت طی سه سال گذشته ایران استخداممنع استخدام در وزارت نفت طی سه سال گذشته

گزارش تصویری-بازدید ریاست دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامي و مدیر کل توسعه فناوری وزارت علوم از محصولات و دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه آزاد مشهد در نمایشگاه پژوهش و فناوری تهران


گزارش تصویری-بازدید ریاست دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامي و مدیر کل توسعه فناوری وزارت علوم از محصولات و دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه آزاد مشهد در نمایشگاه پژوهش و فناوری تهران گزارش تصویری-بازدید ریاست دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامي و مدیر کل توسعه فناوری وزارت علوم از محصولات Read More

لغو آزمون استخدامی وزارت نفت


لغو آزمون استخدامی وزارت نفتافکار نیوز لغو آزمون استخدامی وزارت نفت افکار نیوزلغو آزمون استخدامی وزارت نفت

لغو آزمون استخدامی وزارت نفت تا اطلاع ثانوی +عکس


لغو آزمون استخدامی وزارت نفت تا اطلاع ثانوی +عکسخبرنامه دانشجویان لغو آزمون استخدامی وزارت نفت تا اطلاع ثانوی +عکس خبرنامه دانشجویانلغو آزمون استخدامی وزارت نفت تا اطلاع ثانوی +عکس

استخدام وزارت بهداشت (آمادگی برای آزمون)


استخدام وزارت بهداشت (آمادگی برای آزمون)ایران استخدام استخدام وزارت بهداشت (آمادگی برای آزمون) ایران استخداماستخدام وزارت بهداشت (آمادگی برای آزمون)

اطلاعیه وزارت نیرو بر


اطلاعیه وزارت نیرو برخبر فوری اطلاعیه وزارت نیرو بر خبر فوریاطلاعیه وزارت نیرو بر