منهای ورزش/ استخدام جدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش ! + جزییات


منهای ورزش/ استخدام جدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش ! + جزییاتفرتاک ورزشی منهای ورزش/ استخدام جدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش ! + جزییات فرتاک ورزشیمنهای ورزش/ استخدام جدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش ! + جزییات

اولین مرکز آموزشی و پژوهشی ورزش و سلامت افتتاح شد


اولین مرکز آموزشی و پژوهشی ورزش و سلامت افتتاح شد با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی :   اولین مرکز آموزشی و پژوهشی ورزش و سلامت افتتاح شد اولین مرکز آموزشی و پژوهشی ورزش و سلامت استان خراسان رضوی با حضور دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی Read More