عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، پژوهشگر برترسمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی آب و فاضلاب


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، پژوهشگر برترسمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی آب و فاضلاب  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد پژوهشگر برترسمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی شرکت آب و فاضلاب مشهد شدمهندس علیرضا علیزاده عضو هیات علمی گروه مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان پزوهشگر برتر هشتمین سمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی آب Read More