استخدام شرکت خدمات مسافرت هوایی ساعی تهران


استخدام شرکت خدمات مسافرت هوایی ساعی تهرانفرصت‌های شغلی استخدام در واحد پشتیبانی (Call Center) کارشناس رزرواسیون بلیط داخلی مسلط به سیستم های رزرواسیون بلیط آشنایی کامل به پراوازهای چارتری آشنایی کامل به کامپیوتر کارشناس رزرواسیون بلیط خارجی مسلط به سیستم های رزرواسیون بلیط خارجی آشنایی کامل به زبان انگلیسی آشنایی کامل به کامپیوتر کارشناس رزرواسیون Read More

استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش سال ۹۵


استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش سال ۹۵استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر ۱ آبان ۹۵ – استخدام قرارگاه پدافند هوایی به صورت افسری پیمانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)آجا با مدارک کاردانی ،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مورد نیاز به صورت افسری پیمانی استخدام می کند. Read More

نیروی هوایی ارتش استخدام می کند


نیروی هوایی ارتش استخدام می کندباشگاه خبرنگاران نیروی هوایی ارتش استخدام می کند باشگاه خبرنگاراننیروی هوایی ارتش استخدام می کند

استخدام نیرو با مدرک فن ورزی شبکه هوایی برق و ایمنی برق کاران


استخدام نیرو با مدرک فن ورزی شبکه هوایی برق و ایمنی برق کارانایران استخدام استخدام نیرو با مدرک فن ورزی شبکه هوایی برق و ایمنی برق کاران ایران استخداماستخدام نیرو با مدرک فن ورزی شبکه هوایی برق و ایمنی برق کاران شهر خبر