استخدام هلدینگ معتبر در تهران


استخدام هلدینگ معتبر در تهران  هلدینگ معتبر  در تهران به افراد زیر نیازمند است: ۱-رییس حسابداری  حداقل ۵ سال سابقه کار ۲-حسابدار حداقل ۵ سال سابقه ۳- خزانه دار حداقل ۵ سال سابقه ارسال رزومه:۶۶۹۲۷۳۰۹   استخدام هلدینگ معتبر در تهران   هلدینگ معتبر  در تهران به افراد زیر نیازمند است: ۱-رییس حسابداری  حداقل ۵ Read More