کمبود ۱۰۰ هزار نیرو چالش حوزه پرورشی آموزش و پرورش است


کمبود ۱۰۰ هزار نیرو چالش حوزه پرورشی آموزش و پرورش استمعاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه موضوع هدایت تحصیلی همچون روال سال قبل بدون تغییر و با شعار انتخاب آگاهانه و آزادانه دانش ‌آموزان در دستور کار قرار دارد گفت: یکی از چالش های حوزه پرورشی کمبود ۱۰۰ هزار نیروی Read More

استخدام 10 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها در آموزش و پرورش


استخدام 10 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها در آموزش و پرورشساعت 24 استخدام 10 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها در آموزش و پرورش ساعت 24استخدام 10 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها در آموزش و پرورش آهنگ جدید